Tietosuojalomake

SUOSTUMUSKAAVAKE

Henkilötietolaki 523/1999

Henkilötietojen kerääminen, julkaisu ja luovuttaminen

Jokaisen seuramme pelaajan tiedot tallennetaan seuramme jäsentietorekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee laadukasta toimintaa. Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä ja seuran julkaisuissa, tarvitaan henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen. Siltä osin kun tiedot luovutetaan eteenpäin tarvitaan henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen luovuttamiseen. Henkilötunnusta ei julkaista missään, vaan se tarvitaan pelaajan vakuutuksen hankkimiseen Suomen Palloliitosta.

Julkaiseminen seuran kotisivuilla ja seuran julkaisuissa

Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti ovat:

Pelaajan nimi

 • joukkueen pelaajaluettelossa
 • pelaajaesittelyssä
 • ottelutiedotteessa ja/tai -selosteessa

Pelaajan kuva

 • pelaajaesittelyssä
 • tilannekuvissa

Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot tullaan mahdollisesti julkaisemaan julkisesti internetissä ja seuran julkaisuissa. Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot, harjoitusosallistumiset, ottelumerkinnät, tekniikkaradan tulokset jne.) ovat käytettävissä vain pelaajan omalla seuralla.

Julkaiseminen Palloliiton sivuilla

Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti Palloliiton sivuilla:

 • pelaajan nimi
 • syntymäaika
 • syntymäpaikka
 • pituus
 • paino

Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot tullaan mahdollisesti julkaisemaan internetissä Palloliiton sivuilla.

Pelaajan nimen luovuttaminen yhteistyökumppanille

Mikäli seurallemme saadaan yhteistyösopimuksia jalkapallovarusteita myyvien urheiluvälineliikkeiden kanssa, niin tulemme luovuttamaan yhteistyökumppanillemme seuraavat tiedot

 • pelaajan nimi
 • ikäluokka/joukkue

Pelaajan pyytäessä alennusta tuotteesta pelaajan nimi tarkistetaan urheiluvälineliikkeestä löytyvästä listasta. Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että pelaajan nimitieto tullaan mahdollisesti antamaan seuran yhteistyökumppanille yllä kuvatun mukaan.

Suostumus

Henkilötietojen näyttämistä varten tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus. Pelaajan nimen luovuttamiseen tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus.

Comments are closed.