Toiminnan arvot

Seuran toimintaa ohjaavat periaatteet, joiden mukaan kaikille annetaan tasapuolinen mahdollisuus kehittyä ja pelata aloitustasosta riippumatta. Toiminnassa tähdätään sekä joukkueiden että yksilöiden kehittymiseen jokaisen omalta lähtötasolta alkaen ja vertailematta pelaajia liikaa toisiinsa. Lapsille tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia kilpailutoimintaan, mutta siitä ei kuitenkaan tehdä pakollista. Lajin harrastamismahdollisuus tarjotaan läpi vuoden ilman pitkiä taukoja kehityksen varmistamiseksi.

Toiminta pidetään mahdollisimman avoimena ja läpinäkyvänä sekä kannustetaan lapsia ja vanhempia yhteiseen toimintaan lajin ympärillä. Kaikille halutaan tarjota mahdollisuus osallistua harjoitteluun perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta, ja siksi kaikkia kannustetaan yhteiseen talkootoimintaan joukkueiden hyväksi.

Comments are closed.